DEFISINI AUTISME
January 16, 2018
TIPS MENGATASI MASALAH SOSIAL ANAK AUTISM DISEKOLAH
January 17, 2018

Interaksi Dengan Anak Autisme

cute child using a megaphone in a classroom

Interaksi Dengan Anak Autisme

Apa itu autisme?

Istilah ‘autisme’ berasal daripada perkataan ‘autos’ bermaksud ‘diri sendiri’. Manakala, ‘-isme’ bermaksud satu aliran. Autisme merujuk kepada seseorang yang hidup dalam dunianya sendiri. Ia memberi kesan kepada tiga komponen iaitu sosialkomunikasi dan tingkahlaku.

Justeru itu, kanak-kanak autisme mengalami masalah:

Pertuturan
Emosi


Sumber: singaporemotherhood.com


Sumber: flickrhivemind.net

Pemikiran
Pola bermain


Sumber: flickrhivemind.net


Sumber: focalpoint.asia

Apakah masalah bahasa dan komunikasi kanak-kanak autisme?

Kanak-kanak autisme kebiasaannya lambat bertutur jika dibandingkan dengan rakan sebaya mereka. Perkembangan bahasa kanak-kanak autisme adalah berbeza bagi setiap individu. Ia bergantung kepada tahap keterukan ciri-ciri autisme kanak-kanak tersebut sama ada tahap ringan atau teruk.

Antara masalah perkembangan bahasa kanak-kanak autisme ialah:

 • Tidak boleh bertutur
 • Hanya mengeluarkan bunyi sahaja seperti bunyi vokal /a/ atau menjerit.
 • Mampu bertutur tetapi tidak difahami (jargon)

  Sumber: www.themalaymailonline.com

Manakala, masalah bahasa bagi kanak-kanak autisme yang bertutur ialah:

 • Perkataan yang dilafazkan kadangkala tidak mempunyai makna dan tidak difahami
 • Sukar diajak berbual kerana tiada tumpuan dan kontek mata

  Sumber: www.pinterest.com
 • Kadangkala dapat menuturkan sesuatu tetapi seketika sahaja
 • Perkataan yang dituturkan tidak sesuai dengan pertanyaan/konteks perbualan
 • Dapat meniru ayat atau menyanyi tanpa mengerti maksudnya
 • Ekolalia iaitu mengulang perkataan-perkataan yang dituturkan oleh orang lain.

Contoh:


Sumber: www.anewdivorce.com

Kebanyakan kanak-kanak autisme tidak tahu bagaimana hendak memulakan atau respon dalam perbualan kerana:

 • Tiada tumpuan
 • Tiada kontek mata
 • Tiada keinginan untuk berkomunikasi
 • Sentiasa bermain sendiri

Oleh itu, kanak-kanak autisme mengalami perkembangan komunikasi yang amat terhad.

Apakah tips untuk berkomunikasi dengan kanak-kanak autisme?

Berikut merupakan tips untuk berkomunikasi dengan kanak-kanak autisme:

1. Arahan mudah dan jelas

 • Berikan arahan yang mudah dan jelas.
 • Sebut nama anak terlebih dahulu
  Contoh: “Ali, duduk sini.” daripada “Boleh tak awak mari dan duduk di sini.”
 • Gunakan isyarat (gesture) atau bahasa badan jika perlu.

  Sumber: my.theasianparents.com

2. Rutin

 • Lakukan aktiviti yang digemari kanak-kanak tersebut secara berulang-ulang. Ini kerana kanak-kanak autisme gemar melakukan sesuatu aktiviti secara berulang-ulang.

Sumber: my.theasianparents.com

 • Guna jadual bergambar untuk membantu kanak-kanak autisme melakukan rutin secara visual.

3. Main, main, main!!!

Sumber: www.philips.com.my

 • Kenal pasti dan cipta permainan/situasi yang anak anda paling berminat seperti bola, buih sabun, muzik, air, pasir, lompat dan lain-lain.
 • Semasa bermain bersama anda perlu:
  • Berhadapan dengan anak
  • Meniru perbuatan, bunyi dan sebutan pertuturan.
  • Tunggu dan perhatikan apabila anak cuba hendak berkomunikasi (isyarat badan, bunyi tidak bermakna, ekspresi muka)
  • Respon kepada komunikasi yang cuba disampaikan oleh anak.
  • Komen bagi setiap perbuatan yang anak anda sedang lakukan (berikan rangsangan bahasa)
  • Pelbagai intonasi suara untuk menarik minat anak anda

4. Sistem pujian dan ganjaran yang konsisten

Sumber: www.craftholicsanonymous.net

 • Berikan pujian atau ganjaran yang konsisten jika anak anda membuat perkara yang positif
 • Ganjaran negatif (seperti ‘time-out’) jika anak melakukan perkara yang tidak diingini

5. Komunikasi Augmentatif dan Alternatif (hyperlink artikel 2015, Teknologi Berkomunikasi)

 • 25% kanak-kanak autisme adalah bukan verbal (nonverbal), tetapi mereka boleh menggunakan kaedah lain untuk berkomunikasi.
 • Komunikasi Augmentatif dan Alternatif digunakan jika anak anda tidak menggunakan verbal untuk berkomunikasi.
 • Kaedah komunikasi ini sangat berkesan bagi kanak-kanak autisme kerana ia membantu komunikasi mereka senang difahami.

  Sumber: www.dpisd.org

Di mana bantuan boleh diperolehi?

Jika anda risau anak anda menunjukkan ciri-ciri di atas, anda perlu mendapatkan rawatan daripada pakar dengan segera. Anda boleh mendapatkan rujukan doktor dari hospital atau klinik kesihatan berhampiran.
Semasa menjalani proses rehabilitasi, kanak-kanak autisme akan dirujuk kepada disiplin berikut:

 1. Pakar Kanak-Kanak
 2. Pakar Pskiatri Kanak-Kanak
 3. Pakar Psikologi
 4. Terapis Pertuturan-Bahasa
 5. Audiologis
 6. Terapis Carakerja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *